Over Turquoise

Waar wij voor staan

Onze missie zoals die is vastgelegd in onze statuten is als volgt:

De stichting heeft ten doel het creëren van werkgelegenheid, re-integratie en opleiding voor en van een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het drijven van een social business op horecagebied en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Hoe zijn wij georganiseerd?

Het bestuur wordt gevormd door drie personen die op persoonlijke titel zitting hebben in het bestuur, waarbij in de verdeling van deskundigheid wordt gezocht naar een balans in maatschappelijke en commerciële kennisgebieden. Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd.

De bedrijfsleider en assistent-bedrijfsleiders zijn in dienst zijn van Stichting Turquoise.
Stichting Turquoise hanteert de horeca CAO bij inschaling en verloning van deze medewerkers. Hiermee is het verschil in hoogste en laatste salaris bepaald door de loonschalen van de CAO en nooit meer dan factor 4.

Medewerkers op basis van een ontwikkeltraject (stage, re-integratie of vrijwilligerswerk) zijn werkzaam zijn bij stichting Turquoise. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Het bestuur stuurt de bedrijfsleider aan en de vrijwilligers van de Nederlandse lessen. De bedrijfsleider stuurt vervolgens de andere medewerkers aan.

Beleidsplan en jaarverslag

De statuten, het beleidsplan en het jaarverslag van Stichting Turquoise kan je hier downloaden.
Statuten

Sociaal jaarverslag 2020 

Beleidsplan 2021

Jaarrekening

Turquoise ANBI formulier